Spelersraad

Spelersraad RFC Wetteren Jeugdacademie

Opzet

De spelersraad is een overlegmoment tussen spelers van U14 tot en met beloften enerzijds en het sportieve jeugdmanagement anderzijds. Dit overleg biedt een klankbord voor spelers waarin ze vrijuit kunnen spreken tot de TVJO of ATVJO. De trainers en coördinatoren van Bovenbouw en Postformatie zijn hier nooit bij. Het draagt bij tot een objectiever en meer ongeremd overlegmoment. Alle feedback wordt verzameld en zo anoniem mogelijk gedeeld of overlopen met de coördinatoren BB en PF op hun periodiek trainersoverleg (SO of Sportief Overleg per bouw).

Dit overlegmoment gaat voornamelijk over sportieve zaken: hoe lopen de trainingen? Wat leeft er binnen de spelersgroep? Wat zijn suggesties voor verbetering? …

Samenstelling

Van elke ploeg worden drie spelers afgevaardigd. Daar is minstens de kapitein en één doelman van elk team bij. De derde deelnemer is vrij aan te duiden vanuit de groep of door de teamtrainer en kan ook wisselen doorheen de overlegmomenten. Op die manier hebben we een vaste basis in dit overleg. Het overleg zal dus 18 spelers en de TVJO of ATVJO omvatten. Omdat er ook eigenheden zijn aan de leeftijdscategorieën gaan we dit overleg in twee groepen doen. Spelers van U14-U15-U16 in groep 1 en spelers van U17-U19-Bel in groep 2.

Planning

We streven ernaar om vier keer per seizoen samen te zitten en dit zeker op een trainingsdag. Omdat we in twee groepen werken, gaat de jongste groep van 19u30-20u00 aansluiten en de oudere groep van 20u30-21u00. We zitten samen in de maanden oktober, december, februari en april. Concrete data voor het seizoen 2022-2023 zijn de volgende:

    • Maandag 17 oktober 2022
    • Maandag 19 december 2022
    • Maandag 20 februari 2023
    • Maandag 24 april 2023

Praktisch

Er wordt telkens afgesproken in de grote kantine op Dasseveld. Daarna verplaatsen we ons naar een vergaderzaaltje.

Rapportering

TVJO of ATVJO noteren de overlopen zaken en leiden het overleg. Verslag wordt nadien met alle spelers van U14 tem Beloften gedeeld via PSD.

P