Privacyverklaring GDPR

Privacyverklaring van RFC Wetteren in het kader van de GDPR wetgeving

Algemeen

RFC Wetteren hecht veel waarde aan je privacy en de bescherming van je persoonsgegevens. In onze privacyverklaring informeren wij je over de wijze waarop wij omgaan met persoonsgegevens. Wij doen er daarbij alles aan om je privacy te garanderen en houden ons aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (ook gekend als GDPR).

Bij vragen omtrent deze privacyverklaring kan je met ons contact opnemen, via volgende contactgegevens:
RFC Wetteren, Massemsesteenweg 56A, 9230 Wetteren of via info@rfcwetteren.be.

Waarom verwerken wij persoonsgegevens?

Je persoonsgegevens worden door RFC Wetteren verwerkt met het oog op de volgende doeleinden:

  • om te kunnen deelnemen aan sportieve en/of extra-sportieve activiteiten van RFC Wetteren
  • het versturen van nieuwsbrieven en uitnodigingen
  • het bekomen van subsidiëring door de overheid

Nieuwsbrieven

RFC Wetteren biedt je periodiek een nieuwsbrief aan om je op de hoogte te houden van de sportieve en extra-sportieve werking van de club. Om deze nieuwsbrief te kunnen toesturen, gebruiken we het/de emailadres(sen) dat het lid of een wettelijk vertegenwoordiger ervan (bijvoorbeeld een ouder) meegegeven heeft bij aansluiting tot de club.

Het is ook mogelijk om via onze website manueel in te schrijven op de nieuwsbrief. Daartoe verzamelen wij je e-mailadres, je voornaam en achternaam, en optioneel je bedrijfsnaam. Je kan je op ieder moment via een link in de nieuwsbrief weer afmelden voor de nieuwsbrief. Bij afmelding zullen wij je uit onze verzendlijst verwijderen en je gegevens worden verder niet gedeeld met andere partijen.

Welke gegevens verwerken wij?

RFC Wetteren kan je persoonsgegevens vragen, opslaan, verzamelen en verwerken om te beantwoorden aan bovenvermelde doeleinden.

Minderjarigen

RFC Wetteren verwerkt persoonsgegevens van personen jonger dan 18 jaar alleen wanneer daarvoor toestemming is gegeven door de ouder of wettelijke vertegenwoordiger.

Bewaartermijn

RFC Wetteren bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt en verbindt zich ertoe de gegevens niet langer bij te houden dan 3 jaar na het laatste gebruik ingeval van stopzetting van je lidmaatschap.

Privacy rechten

Je hebt recht op inzage, kopie, aanpassing of het wissen van de persoonsgegevens die wij ontvangen hebben. Via het hogervermeld adres kun je hiervoor met ons contact opnemen. Voor verificatiedoeleinden kunnen wij je eerst om aanvullende informatie vragen om je identiteit vast te stellen.

Indien je een klacht zou hebben omtrent de verwerking van je persoonsgegevens, dan vragen wij je hierover direct contact met ons op te nemen via hogervermelde contactgegevens.

Wijziging privacyverklaring

Wij behouden ons het recht voor om deze privacyverklaring periodiek te wijzigen. Wij raden u aan om regelmatig deze privacyverklaring te raadplegen voor eventuele wijzigingen.

P