Ouderraad

Ouderraad RFC Wetteren Jeugdacademie

Opzet

De ouderraad behartigt de belangen van de ouders en de jeugdspelers en dient als klankbord. De ouderraad is een adviserend en ondersteunend orgaan voor zowel het Jeugdbestuur als de Cel DO (Denkcel Opleidingen) – zonder wettelijke bevoegdheden – en heeft geen beslissingsbevoegdheid aangaande het beleid van de Jeugdacademie.

Het moet de bestuurlijke en sportieve tak van de Jeugdacademie in staat stellen om sneller signalen op te pikken enerzijds en het biedt ontwikkelings- en/of verbetermogelijkheden aan anderzijds. Op die wijze zijn onze spelers, de ouders en de organisatie van de club RFC Wetteren hierbij gebaat.

Samenstelling

In het ideale geval zijn er van elke bouw (OB-MB-BB-PF) een 3tal vertegenwoordigers. Ouders die nauw betrokken zijn bij de club of zich willen engageren voor een meer transparante werking tussen ouders en management van de club. Het overleg staat onder leiding van een afgevaardigde van de Cel DO (TVJO of ATVJO) en een afgevaardigde van het Jeugbestuur (Voorzitter of bestuurslid).

Omdat we dit na lange periode van afwezigheid terug opnemen vanaf seizoen 2022-2023, willen we het eerste overleg toegankelijk maken voor alle ouders met een maximum van 30 deelnemers over gans de Jeugdacademie. Communicatie van eerste overleg zal via Pro Soccer Data (PSD) gebeuren vanuit Cel DO waarna aanwezigheid via reply aan TVJO bevestigd kan worden. Eens het aantal van 30 bereikt is, volgt berichtgeving.

Planning

We streven ernaar om vier keer per seizoen samen te zitten zoveel mogelijk op een andere dag zodat iedereen de kans heeft een of meerdere keren aan te sluiten. In de maand oktober, december, februari en april. Concrete data voor het seizoen 2022-2023 zijn de volgende:

    • Maandag 10 oktober 2022 van 19u00-20u30
    • Donderdag 15 december 2022 van 19u00-20u30
    • Woensdag 15 februari 2023 van 19u30-20u30
    • Dinsdag 18 april 2023 van 19u30-20u30

Praktisch

Er wordt telkens afgesproken in de grote kantine op Dasseveld. Er is plaats genoeg om ons achteraan samen te zetten en het overleg te doen.

Rapportering

TVJO of ATVJO noteren de overlopen zaken en leiden het overleg. Verslag wordt nadien met alle spelers van U6 tem Beloften gedeeld via PSD.

P