Ouderraad

Ouderraad RFC Wetteren Jeugdacademie

Opzet

De ouderraad behartigt de belangen van de ouders en de jeugdspelers en dient als klankbord. De ouderraad is een adviserend en ondersteunend orgaan voor zowel het Jeugdbestuur als de Cel DO (Denkcel Opleidingen) – zonder wettelijke bevoegdheden – en heeft geen beslissingsbevoegdheid aangaande het beleid van de Jeugdacademie.

Het moet de bestuurlijke en sportieve tak van de Jeugdacademie in staat stellen om sneller signalen op te pikken enerzijds en het biedt ontwikkelings- en/of verbetermogelijkheden aan anderzijds. Op die wijze zijn onze spelers, de ouders en de organisatie van de club RFC Wetteren hierbij gebaat.

Samenstelling

In het ideale geval zijn er van elke bouw (OB-MB-BB-PF) een 3tal vertegenwoordigers. Ouders die nauw betrokken zijn bij de club of zich willen engageren voor een meer transparante werking tussen ouders en management van de club. Het overleg staat onder leiding van een afgevaardigde van de Cel DO (TVJO of ATVJO) en een afgevaardigde van het Jeugbestuur (Voorzitter of bestuurslid).

Omdat we dit na lange periode van afwezigheid terug opnemen vanaf seizoen 2022-2023, willen we het eerste overleg toegankelijk maken voor alle ouders met een maximum van 30 deelnemers over gans de Jeugdacademie. Communicatie van eerste overleg zal via Pro Soccer Data (PSD) gebeuren vanuit het jeugdbestuur waarna aanwezigheid via reply aan de jeugdvoorzitter bevestigd kan worden. Eens het aantal van 30 bereikt is, volgt berichtgeving.

Planning

We streven ernaar om vier keer per seizoen samen te zitten zoveel mogelijk op een andere dag zodat iedereen de kans heeft een of meerdere keren aan te sluiten. In de maand oktober, december, februari en april. Concrete data voor het seizoen 2023-2024 zullen via PSD gecommuniceerd worden.

Praktisch

Er wordt telkens afgesproken in de grote kantine op Dasseveld. Er is plaats genoeg om ons achteraan samen te zetten en het overleg te doen.

Rapportering

TVJO of ATVJO noteren de overlopen zaken en leiden het overleg. Verslag wordt nadien met alle spelers van U6 tem Beloften gedeeld via PSD.

P