Sociale en maatschappelijke ondersteuning

Voetbal en studies

RFC Wetteren streeft naar een optimalisatie van de slaagkansen van onze jeugdspelers op studiegebied. Vanaf het secundair onderwijs willen wij zoveel mogelijk spelers helpen om een A-attest te behalen.

Wij willen dit doen door:

  • Aanpassen van het trainingsschema tijdens examenperiodes.
  • Het gewettigd afwezig zijn van trainingen ifv de studies, zodat de spelers daarvoor geen sancties krijgt zoals het niet mogen aantreden in de wedstrijd

Aanbod meisjes

Er is geen aanbod voor meisjes als dusdanig om als team aan te treden in competitie, doch verwelkomen wij graag meisjes om mee te spelen in onze jongensteams.

G-voetbal

Voetbalaanbod en/of initiatieven voor G-sport zijn op heden niet aanwezig. Wij refereren hiervoor naar onze Wetterse collega’s van KVVE Massenemen die daarin een zeer degelijke uitwerking hebben.

meisje2

Het goede doel

Gezien de vele activiteiten binnen de club ter ondersteuning van de clubwerking, is er weinig of geen ruimte voor activiteiten voor het goede doel. Onze Jeugdacademie beschouwen wij als club echter ook als ‘goede doel’, gezien het sociaal en maatschappelijk karakter van een voetbalvereniging.

Aangepast lidgeld

Er is een aangepast lidgeld voorzien voor gezinnen die meerdere jeugdspelers aangesloten hebben binnen de club:

  • 2de inschrijving geniet een korting van 10% op het lidgeld en voor de stages
  • 3de inschrijving geniet een korting van 20% op het lidgeld en voor de stages

Ook een spreiding van de betaling van het lidgeld wordt toegestaan mits voorafgaande toestemming.
Het kan nooit de bedoeling zijn van de club om jongeren uit te sluiten van sportbeoefening wegens een minder gezinsinkomen waardoor lidgelden niet of amper betaalbaar zijn. In overleg tussen ouders en club kan een ‘regeling’ genomen worden en eventueel uitzonderingen worden toegestaan. Veelal lopen deze regeliningen via een dienst voor budgetbeheer of een OCMW.

Multiculturele club

RFC Wetteren is een multiculturele club en dat willen we zo houden. Onze samenleving wordt steeds heterogener qua culturen en etniciteiten. We veroordelen dan ook elke vorm van racisme.

P