Neen tegen pesten

RFC Wetteren Jeugdacademie krijgt net zoals bij elke andere vereniging ook te maken met pestgedrag.

Wat is pesten?

 • Pesten gebeurt opzettelijk
 • Pesten is bedoeld om schade toe te brengen (fysiek, materieel of mentaal)
 • Bij pesten is er altijd sprake van ongelijke machtsverhoudingen (fysiek of verbaal sterkere personen kiezen minder weerbare personen als slachtoffer)
 • Pesten gebeurt systematisch
 • Pesten houdt niet vanzelf op, maar wordt eerder erger als er niet wordt ingegrepen
 • Pesten is van alle tijden en komt in alle groepen en culturen voor.
 • Het is dus een typisch menselijke ondeugd die altijd verborgen aanwezig is en steeds weer de kop kan opsteken
 • Pesten is niet hetzelfde als plagen.
 • Pesten is structureel. Pesten kan kinderen echt tot wanhoop brengen.
 • Vanwege het structurele karakter van pesten moet er echt beleid worden gemaakt om het probleem aan te pakken.

Aanpak van pesten op RFC Wetteren

Een voetbalvereniging, als kleine gemeenschap, kan helpen om pesten tegen te gaan. Het bestuur kan daarbij een belangrijke rol spelen.
Daarvoor moeten zij eerst erkennen dat pesten een echt probleem kan zijn. Bij RFCW zijn we die stap dus al voorbij, pesten is een echt probleem en niet iets om zomaar te negeren.

Zoals elk ander echt probleem moet een binnen de club ook voor dit probleem een manier van aanpakken zijn.
Een manier welke dezelfde is doorheen de volledige club.

Hoe te handelen, wanneer er een vermoeden bestaat van pestgedrag.

Stappenplan "No-blamemethode'

Basisprincipes:

 • HET MOET STOPPEN
 • IEDEREEN IS VERANTWOORDELIJK
 • NIEMAND WORDT GESTRAFT

​Stap 1: Gesprek met het doelwit

 • Informatie vragen, geen details over wat er juist gebeurd is. Vraag naar beleving, gevoelens van het doelwit. 
 • Uitleg over aanpak, nadruk op niet-bestraffende aspect, vraag toestemming
 • Bespreek samen de namen om de groep samen te stellen
 • Vraag wat je WEL of NIET mag vertellen over de beleving van het doelwit
 • Vraag evt. naar een verhaal of een tekening over het gevoel van het doelwit
 • Aangeven dat je steeds bereikbaar blijft voor het doelwit

Stap 2: Groep wordt samengeroepen

 • Bestaat uit pesters, meelopers, vrienden en /of positief ingestelde jongeren
 • Doelwit is niet aanwezig, dit kan de probleemoplossende aanpak bemoeilijken

​Stap 3: leg het probleem uit

 • Vertel aan de groep dat je een probleem hebt
 • Gebruik evt. het verhaal of de tekening van het doelwit
 • Praat niet over details van gebeurtenissen
 • Beschuldig niemand
 • Duidelijk maken dat er een probleem is dat moet opgelost worden

Stap 4: deel de verantwoordelijkheid

 • Zeg duidelijk dat niemand in de problemen zit of gestraft wordt
 • Elk groepslid kan bijdragen aan de oplossing
 • Zij hebben het meeste contact met het doelwit, dus de beste kansen om het pesten te stoppen

Stap 5: vraag de groep naar hun voorstellen

 • Alle positieve voorstellen aanvaarden (niets doen is ook een positief voorstel!)
 • Vraag om het concreet te maken, ‘Hoe ga je dat doen?’
 • Aandacht voor de ‘ik-taal’ (wees niet tevreden met algemene uitspraken)
 • Intenties kunnen opgeschreven worden.

​Stap 6: laat het aan hen over

 • Leg de verantwoordelijkheid bij de groep; zij alleen kunnen het probleem oplossen
 • Bedank hen en geef ze duidelijk vertrouwen
 • Vertel dat je hen na een week individueel wil spreken (je blijft bereikbaar)

Stap 7: 1 week later –  individuele, korte gesprekken met alle betrokkenen

 • Laat elk lid afzonderlijk vertellen over zijn bijdrage
 • Gebruik de kernvragen: hoe is het nu, is het gestopt, ben je tevreden, …
 • Indien het doelwit niet helemaal tevreden is, kan de procedure herhaald worden
P