Missie, Visie & Waarden

Missie op niveau van de Jeugdacademie

RFC Wetteren is een Oost-Vlaamse voetbalclub met een unieke benadering in het opleiden van jeugdvoetballers. Wij geloven namelijk in unieke talenten. Wij willen een Jeugdacademie zijn waar een aantal veilige randvoorwaarden gecreëerd worden om deze talenten optimaal te ontwikkelen. 

Wij beschouwen vertrouwen, zelfbewustzijn, creativiteit en speelgelegenheid dan ook als ultieme brandstof voor een degelijke voetbalopleiding en voor een noodzakelijke zelfontplooiing. Wij willen daarom een ervaring op maat aanbieden door een doelbewust proces op gang te brengen waarin initiatief en zelfontdekking centraal staan.

Visie op niveau van de Jeugdacademie

Sinds 2016 willen wij een inspiratiebron zijn voor de amateurclubs. RFCW wil een broedplaats zijn van talent, zowel van spelers, opleiders als van medewerkers. De Jeugdacademie is een langlopend project en heeft een tijdloos karakter. Dit dwingt ons om de Jeugdacademie enerzijds dynamisch, creatief, sociaal maar ook – op lange termijn – resultaat gericht te houden. Ouders dienen ons te kennen als de opleiding waarin hun kind boven zichzelf kan en mag uitstijgen. Samen moeten we trots zijn op de waarde die ze vertegenwoordigen voor RFC Wetteren .
Voor ons is dat onze eigen Wetterse norm. We steken graag ons hoofd boven het maaiveld. Dat zijn we moreel verplicht aan onszelf en de anderen: wij willen onze maximale top bereiken. Als je niet boven jezelf kunt uitstijgen, kun je ook niet van anderen verwachten dat ze dat doen.

Waarden op niveau van de Jeugdacademie

Deze kernwaarden weerspiegelen onze RFCW waarden waaraan huidige en nieuwe medewerkers dienen te worden getoetst.
Alle medewerkers moeten in staat zijn om zich volledig terug te vinden in deze essentiële normen. In de driehoek visie-missie-ambitie spelen deze kernwaarden een belangrijke rol. Het betreft relationele waarden die richting geven aan het menselijk contact.
Zij bezorgen ons een kader hoe we met elkaar en met al onze stakeholders willen omgaan. We beschouwen onze 5 kernwaarden als innerlijk kompas. Zij vormen samen met de missie van de club het fundament bij het nemen van élke beslissing:

P