Lidgeld

Hoeveel is het lidgeld voor 2024-2025?

De korting voor een  tweede jeugdspeler uit eenzelfde familie aan 10% blijft uiteraard wel gelden ( dat wil zeggen dat de oudste speler de normale prijs betaalt en elk bijkomend kind 10% korting krijgt).

Wat zit inbegrepen in het lidgeld?

 • 2 of 3 trainingen in de week
 • Bijna elk weekend een wedstrijd
 • Gekwalificeerde en gediplomeerde trainers en jeugdverantwoordelijken
 • Aansluitingskosten KBVB voor spelers
 • Ethias verzekering bij de KBVB (lichamelijke ongevallen op training en wedstrijden)
 • Kosten scheidsrechters
 • Gebruik van pleinen, zalen, kleedkamers en douches
 • 2 eetfestijn kaarten (1 voor mosselfestijn en 1 voor steakfestijn)
 • 1 trainingsbal
 • 2 abonnementen, geldig voor alle jeugdwedstrijden en wedstrijden 1e elftal

Wat zit niet inbegrepen?

 • Kledijpakket
 • Kosten nevenactiviteiten
 • Stagekosten (binnenland en/of buitenland)

Spelers kunnen de trainingen en wedstrijden niet starten indien het lidgeld niet voldaan werd.

​Voor spelers die opnieuw moeten worden aangesloten nadat ze bij ons hun ontslag indienden en voor laattijdige betalingen worden de bedragen verhoogd met 30€ en dit als tussenkomst in de administratiekosten.  

Te noteren dat het lidgeld niet wordt terugbetaald indien de samenwerking door de speler/ouder tijdens het seizoen wordt stopgezet. Indien evenwel  de club de samenwerking stopzet, wordt het lidgeld terugbetaald pro-rata het aantal maanden dat er niet meer werd deelgenomen aan wedstrijden/trainingen tijdens het lopende seizoen. Deze regeling geldt echter niet bij een schending van het interne huisreglement (drugs, vechten, …).  De club is evenmin terugbetaling verschuldigd bij overmacht.

P