Gedragsregels en sanctiebeleid

Gedragsregels

Gedragsregels lijken wellicht betuttelend maar de ervaring leert dat dit één van de meeste essentiële zaken is om op een goede manier met elkaar om te gaan. Duidelijke afspraken en gedragsregels helpen de jeugd en hun omgeving goed te functioneren.

Gedragsregels. Deze regels gelden voor de spelers maar ook de ouders dragen hierbij een belangrijke verantwoordelijkheid. Van iedereen wordt verwacht dat hij/zij anderen met respect behandelt, niet alleen mensen binnen de ploeg of de vereniging, maar ook de tegenstanders, scheidsrechter, grensrechters, publiek en medewerkers van andere clubs. In de kantine, op het veld, rond het veld, op verplaatsing of op straat in de omgeving van onze club, overal denken we eraan dat we RFC Wetteren vertegenwoordigen en gedragen we ons beleefd en met respect voor anderen.

 • Stiptheid: betekent niet té vroeg naar training of wedstrijd komen. Maximum 15 minuten voor tijdstip bijeenkomst ter plaatse zijn. Maar we komen ook niet te laat. Te laat komen bij een wedstrijd = starten op de bank of niet opgesteld worden. Indien verhinderd voor een wedstrijd verwittigen de spelers of hun ouders de trainer of begeleider van tevoren.
 • Netheid: we dragen zorg voor de kleding en het materiaal die we ter beschikking krijgen, we laten de kleedkamers net achter en we douchen zoveel mogelijk samen na de wedstrijd.
 • Nederlands is de voertaal binnen onze vereniging.
 • Alcoholgebruik of druggebruik is NIET toegestaan.
 • Fysiek en verbaal geweld, zoals schelden, grof taalgebruik, pesten, schoppen en slaan, worden niet getolereerd.
 • Vernielen van eigendommen van anderen wordt niet getolereerd.

Sanctiebeleid

Duidelijke afspraken vragen ook duidelijke maatregelen en geen willekeur. Vandaar ook een duidelijk sanctiebeleid. Wanneer er zich tijdens de wedstrijd of training een probleem zich voor doet van een speler zal het jeugdbestuur daar over ingelicht worden door de opleider. De opleider zelf kan naargelang de aard van het probleem dat zich voordoet zelf een sanctie voorstellen aan de coördinator van de corresponderende bouw (onder-midden-boven-postformatie). De TVJO wordt hierin steeds geconsulteerd. Bij blijvende problematiek of in geval van sancties A tot en met C, zal de TVJO de communicatie naar de spelers en zijn/haar ouders doen.

Deze sanctie kan gaan van extra taak in de vorm van weekdienst wat betreft materiaal opruimen tot schorsing van één of meerdere wedstrijden.

De speler of ouder(s) hebben de mogelijkheid om een gesprek aan te vragen wat betreft het probleem dat zich voor gedaan heeft , zij zullen tevens eerst op de hoogte gebracht worden via mail en of telefoon.

RFC Wetteren Jeugdacademie kan volgende sancties toepassen:

 • Sanctie A: schrappen van een lid (bv. diefstal, druggebruik of herhaaldelijk gedrag wat onder sanctie B of C valt).
 • Sanctie B: schorsen van een lid voor bepaalde tijd (verbaal of fysiek geweld tov scheids, ploegmaat, tegenstander, bestuur of medewerker).
 • Sanctie C: officiële, schriftelijke waarschuwing (bv. racisme, vandalisme, pesten, …).
 • Sanctie D: waarschuwing (bv. herhaaldelijk afwezig zijn zonder verwittigen op training of wedstrijd, herhaald weerspanning gedrag bij wissels of na instricuties van de opleider/coach).
 • Sanctie E: niet-selectie voor wedstrijd of vroegtijdige wissel tijdens een wedstijd bij inbreuk tegen de gedragsregels, fair-play-regels door speler of ouders. (Bv. een ouder coacht langs de lijn zijn of haar eigen zoon/dochter of een andere speler, dan wordt zijn of haar zoon/dochter gewisseld. Een speler of ouder uit zich negatief over het niveau van spelers, trainers of scheidsrechter, dan wordt de speler, zoon of dochter vroegtijdig gewisseld).
P