Functieomschrijvingen

Zonder duidelijke omschrijving van een functie kan je geen degelijk bestuur uitvoeren, daarom hebben wij onze functies duidelijk beschreven.
Hieronder enkele korte beschrijvingen van de voornaamste functies:

FUNCTIEOMSCHRIJVING: TVJO (HOOFD JEUGDACADEMIE)

De TVJO is belast met het opstellen, toepassen en controleren van het totale sporttechnische beleid van de jeugdafdeling van U6 tot en met beloften. Hij/zij is de bindende factor m.b.t. de coördinatie van de dagelijkse gang van zaken. Hij bewaakt de werking van de missie en visie van de club RFC Wetteren. De TVJO is eindverantwoordelijk voor de optimalisatie van de kwaliteit van het opleidingsbeleid. Hij/zij zoekt oplossingen voor de meest voorkomende sportieve problemen. De TVJO wordt in zijn taak bijgestaan door de ATVJO en door de jeugdcoördinatoren die elk belast zijn met de dagelijkse gang van zaken van onder-, midden-, bovenbouw en postformatie.

FUNCTIEOMSCHRIJVING: ASSISTENT TVJO

De ATVJO ondersteunt de TVJO in het dagelijkse bestuur van de jeugdacademie. Hij/Zij zorgt ervoor dat het sportieve beleid uitgedragen wordt zoals uitgewerkt door de Cel DO. In afwezigheid van de TVJO neemt hij/zij de rol over en kan hij dagelijkse zaken beslissen. In geval van twijfel wordt een tijdelijke beslissing genomen tot na het afstemmen met de TVJO. De ATVJO is een uithangbord van de jeugdacademie en handelt doordacht en respectvol naar de verschillende partijen. Het imago moet ten alle tijde vooropgesteld worden. De ATVJO werpt zich op als de vertrouwenspersoon van de TVJO en bij uitbreiding van de gehele jeugdacademie.

FUNCTIEOMSCHRIJVING: ADMINISTRATIEF VERANTWOORDELIJKE JEUGDOPLEIDING ( AVJO )

De administratief verantwoordelijke jeugdopleidingen (AVJO) zorgt voor een directe en indirecte dienstverlening aan ouders, spelers, opleiders en “klanten” van RFC Wetteren. De AVJO helpt mensen op een adequate manier, Hij kent de structuur en het organigram van de club. Hij geeft geen kritiek over de club en zijn medewerkers aan externen, Hij ventileert kritiek op de werking tijdens de overlegmomenten.

FUNCTIEOMSCHRIJVING: COÖRDINATOR POSTFORMATIE

De coördinator Postformatie is verantwoordelijk voor de jeugdopleiding van U19 en Beloften. Hij is samen met de andere coördinatoren verantwoordelijk voor de uitvoering, de controle en de nazorg van de visie en de missie van de jeugdacademie van RFC Wetteren. Hij kent de betrokken leeftijdsgroep door en door en weet handvaten aan te reiken voor spelers die hun voetbaltoekomst in twijfel stellen. Deze leeftijdscategorie is erg gevoelig aan ‘drop out’. Het is aan de coördinator Postformatie om samen met de teamtrainers hierover in dialoog te gaan met de speler(s).

FUNCTIEOMSCHRIJVING: COÖRDINATOR BOVENBOUW

De coördinator Bovenbouw is verantwoordelijk voor de jeugdopleiding van U14 tem U17 (11<>11 formatie). Hij is samen met de andere coördinatoren verantwoordelijk voor de uitvoering, de controle en de nazorg van de visie en de missie van de jeugdacademie van RFC Wetteren. Hij kent de betrokken leeftijdsgroep door en door (problematiek puberteit).

FUNCTIEOMSCHRIJVING: COÖRDINATOR MIDDENBOUW

De coördinator Middenbouw is verantwoordelijk voor de jeugdopleiding van U10 tot en met U13 (8<>8 formatie). Hij is samen met de andere coördinatoren verantwoordelijk voor de uitvoering, de controle en de nazorg van de visie en de missie van de jeugdacademie van RFC Wetteren. Hij heeft de spelersgroepen van de Gouden Leeftijd in handen, hij kent deze leeftijdsgroep dan ook door en door.

FUNCTIEOMSCHRIJVING: COÖRDINATOR ONDERBOUW

De coördinator Onderbouw is verantwoordelijk voor de jeugdopleiding van U6 tot en met U9. Hij is samen met de andere coördinatoren verantwoordelijk voor de uitvoering, de controle en de nazorg van de visie en de missie van de jeugdacademie van RFC Wetteren. Hij heeft de jongste voetballers in zijn handen, hij kent deze leeftijdsgroep door en door. Hij werkt op regelmatige tijdstippen op het terrein met de spelers om de voeling met de jeugdspelers niet te verliezen.

FUNCTIEOMSCHRIJVING: OPLEIDER BOVENBOUW/POSTFORMATIE

Een jeugdopleider van de Bovenbouw/Postformatie geeft sportieve leiding aan een team uit de leeftijden U14 tem Beloften. Hij is verantwoordelijk voor de totstandkoming, het geven en de evaluatie van de trainingen onder zijn leiding (trainen). Hij kent de betrokken leeftijdsgroep door en door (problematiek puberteit). Hij begeleidt zijn jeugdspelers op een positieve manier (opvoeden) tijdens wedstrijden (coachen). Hij is een uithangbord voor onze club, in deze zin stelt hij zich ook op. Hij heeft actief oog voor de spelers van de tegenpartij in functie van het aantrekken van nieuw talent. Hij legt direct verantwoording af aan de coördinator van Bovenbouw/Postformatie en hij legt indirect verantwoording af voor zijn functioneren aan de Denkcel Opleidingen op basis van het geschetste profiel als opleider Bovenbouw/Postformatie.

FUNCTIEOMSCHRIJVING: OPLEIDER MIDDENBOUW

Een jeugdopleider van de Middenbouw geeft sportieve leiding aan een team uit de leeftijden U10-U11-U12-U13. Hij is verantwoordelijk voor de totstandkoming, het geven en de evaluatie van de trainingen onder zijn leiding (trainen). Hij heeft een spelersgroep van de Gouden Leeftijd in handen, hij kent deze leeftijdsgroep dan ook door en door. Hij begeleidt zijn jeugdspelers op een positieve en kindvriendelijke manier (opvoeden) tijdens wedstrijden (coachen). Hij is een uithangbord voor onze club, in deze zin stelt hij zich ook op. Hij heeft actief oog voor de spelers van de tegenpartij in functie van het aantrekken van nieuw talent. Hij legt direct verantwoording af aan de coördinator van de Middenbouw en hij legt indirect verantwoording af voor zijn functioneren aan de Denkcel Opleidingen op basis van het geschetste profiel als opleider Middenbouw.

FUNCTIEOMSCHRIJVING: OPLEIDER ONDERBOUW

Een jeugdopleider van Onderbouw geeft sportieve leiding aan een team uit de leeftijden U6-U7-U8-U9. Hij is verantwoordelijk voor de totstandkoming, het geven en de evaluatie van de trainingen onder zijn leiding (trainen). Hij heeft de jongste voetballers in zijn handen, hij kent deze leeftijdsgroep door en door. Hij begeleidt zijn jeugdspelers op een positieve en kindvriendelijke manier (opvoeden) tijdens wedstrijden (coachen). Hij is een uithangbord voor onze club, in deze zin stelt hij zich ook op. Hij heeft actief oog voor de spelers van de tegenpartij in functie van het aantrekken van nieuw talent. Hij legt direct verantwoording af aan de coördinator van de Onderbouw en hij legt indirect verantwoording af voor zijn functioneren aan de Denkcel Opleidingen op basis van het geschetste profiel als opleider Onderbouw.

FUNCTIEOMSCHRIJVING: AFGEVAARDIGDE

Een begeleider van een team organiseert en coördineert in hoofdzaak die activiteiten die noodzakelijk zijn om een optimale wedstrijdsituatie te creëren. Hij/zij is vooral verantwoordelijk voor de extra-sportieve begeleiding van zijn team en de algemene afhandeling van een wedstrijd. Hij/zij begeleidt de jeugdspelers op een positieve en kindvriendelijke manier(opvoeden). Hij/zij onthoudt zich van coachen tijdens wedstrijden. De begeleider is een uithangbord voor onze club, in deze zin stelt hij/zij zich ook op. De begeleider heeft bij voorkeur een cursus EHBSO achter de rug.

P