Blessure / Ongeval

Wat te doen ingeval van een voetbalongeval?

Volg goed de instructies die hieronder vermeld staan.

De dienst ongevallen van de Voetbalbond komt tussen in bepaalde medische kosten die rechtstreeks de oorzaak zijn van het ongeval tijdens het beoefenen van de voetbalsport in clubverband : zaken die reeds voordien bestonden zijn niet verzekerd (vb. tendinitis, hyperventilatie, verergeren van een bestaande kwetsuur, enz…). Ook niet alle kosten worden terugbetaald zoals farmaceutische producten, speciale taping, enz…
Bij twijfel best vooraf eerst inlichtingen vragen aan de dienst ongevallen. Tussenkomst bij kiné of speciale behandelingen worden maar gegeven indien VOORAF toestemming wordt verkregen van de dienst ongevallen!

De dienst ongevallen is geen verzekering. Indien men als speler beter wenst verzekerd te zijn (zoals loonverlies, betaling alle medische kosten, dagvergoedingen, enz…) dan dient men privé een verzekering of hospitalisatieverzekering af te sluiten. Indien geen dringende opname op de spoedafdeling nodig is, naar de dokter gaan voor onderzoek met het formulier “Aangifte van ongeval”. Dit formulier kan verkregen worden bij Uw ploegafgevaardigde, op het secretariaat of in de kantine van RFCW.

Belangrijk! Deze vragenlijst invullen en meegeven met het door de geneesheer ingevulde “Aangifte van ongeval”.
Daarna “Aangifte van ongeval” afdrukken maar samen invullen met de gerechtigde correspondent om zo misverstanden te vermijden!

  1. Alle formulieren bundel je samen en niet ze aan elkaar. Je plakt er een klevertje van de mutualiteit op en steekt dit als één geheel in de brievenbus in de gang van de kleedkamers. Deze kan je rechtsboven terugvinden naast de deur om naar RFCW Office te gaan. 
  2. Enkele weken nadien zal je een brief ontvangen van de dienst ongevallen van de Bond met een dossiernummer en een attest van herstel, dat de dokter na herstel moet invullen.
  3. Het dossiernummer zal nadien op alle stukken moeten worden vermeld die voor de tussenkomst zullen opgestuurd worden.
  4. Een paar maand later ontvang je dan de kosten terug verminderd met de vrijstelling.
  5. Als het aantal zittingen voor kiné moeten verhoogd worden, dient dit vooraf aangevraagd te worden met een doktersattest aan de dienst ongevallen via onze GC Geert Braeckeveldt.
P